Nasjonal transportplan (NTP) legges frem i midten av mars og samferdselsminister Knut Arild Hareide har varslet at flere vil kunne komme til å bli skuffet. Ambisjonsnivået skal senkes og flere prosjekter kan ryke.

Vi mener at dette ikke er tiden for å skalere ned satsingen på vei og jernbane. Ambisjonene bør ikke reduseres. Ja, det er flere eksempler på prosjekter som har sprukket kraftig på kostnader, særlig Østfoldbanen. Her må man sette seg ned på nytt og se på hva som kan gjøres for å bygge rimeligere og mer effektivt.

Det er imidlertid ikke et argument for å kutte. FrP sørget for å opprette veibyggingsselskapet Nye Veier. Når de er ferdige med sine tildelte prosjekter ventes det at de vil klare det nærmere 30 milliarder kroner rimeligere enn det som var anslått før Nye Veier ble opprettet. Samtidig går utbyggingen langt raskere. Dette viser at det lønner seg å tenke nytt.

Derfor vil vi gjøre det samme med jernbanen, vi ønsker at Nye Veier også får ansvaret for planlegging og bygging av jernbane – i konkurranse med Bane NOR. Vi tror at vi da kan få redusert kostnadene på jernbanen, som har de største kostnadsoverskridelsene, markert.

Det er anslått at man kan kutte kostnader opp mot 200 milliarder kroner i NTP om man bygger ut hele sammenhengende transportkorridorer, og ikke mange prosjekter stykkevis og delt. Det er blant annet gjennom å bygge ut helhetlig Nye Veier har spart store summer.

Målsettingen om å bygge landet må stå fast. Vår oljerikdom bør bidra til dette. Våre barns økonomiske rikdom handler ikke bare om penger spart i utlandet, men like mye om realkapital vi bygger opp i hjemlandet.

Det er ikke sånn at penger man bruker på vei og jernbane er penger til forbruk rett ut av vinduet. Det er en investering, en investering i fremtiden.

Vi vil også advare mot den gamle måten å bygge ut veier, der politiske vedtak bestemte trafikkveksten og dimensjonen på veien som ble bygget - ikke fakta som den reelle veksten på veien.

For å vise dette kan man eksempelvis se på E18 igjennom Porsgrunn som ble bygget ut som 2/3-felts vei og sto ferdig i 1996. Den må nå bygges ut på nytt fordi den reelle trafikkveksten var langt høyere enn den vedtatte trafikkveksten. Konsekvensene er at det som den gangen ville kostet noen få hundre millioner å bygge ut med skikkelig standard med en gang, nå vil koste flere milliarder kroner fordi vi ikke gjorde det ordentlig med en gang. Derfor er det aller viktigeste at vi bygger ut veiene med riktig standard når vi bygger. Det er det beste for både dagens og kommende generasjoner.