Nær 200.000 går ledige nå, mange på grunn av pandemien. Vi er redd for at ledigheten skal bite seg fast, og at for få kommer i jobb igjen, når smitteverntiltakene trappes ned. Skal vi hindre det, må det politikk til.

Politikk for å skape flere arbeidsplasser. Politikk for å hjelpe de ledige tilbake i jobb. Politikk for at de som trenger det, får påfyll av kunnskap og kompetanse for å finne seg nytt arbeid.

Skal vi få alle i arbeid igjen, vil vi ha behov for flere hundre tusen nye arbeidsplasser de kommende årene. I Østfold trenger vi 7000 nye arbeidsplasser. Vi har en høy andel av arbeidsledige, deltidsansatte, mange permitterte og utestengte grensependlere.

Vi skal ha et arbeidsliv som er trygt og rettferdig. Som gir en lønn å leve av og mindre deltid, slik at alle har muligheten til å etablere seg. Unge mennesker må få en god start i arbeidslivet, og ingen arbeidstakere skal gå ut på dato eller skyves ut. Personer med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. Minoriteter, kvinner og menn skal ha de samme mulighetene, og ingen skal bli utsatt for trakassering eller diskriminering.

For Arbeiderpartiet er ingen oppgave viktigere enn å få hele folket i arbeid. Den norske modellen har vist at den kan sikre høy verdiskaping og trygge arbeidsplasser i hele landet. Under den forrige Arbeiderparti-regjeringen ble det skapt over 300 000 nye arbeidsplasser i Norge, mange av disse i Østfold. Vi kan greie det igjen.