Har du noen gang tenkt at EØS-avtalen fratar oss muligheten til å samarbeide med Europa? Vi har i alle år blitt lurt til å tro at vi får mer samarbeid med å være en del av EØS-avtalen. Virkeligheten er at det forpliktende samarbeidet med EØS gir oss mindre samarbeidsmuligheter med Europa. Spørsmålet er da hvordan vi som folk er blitt lurt til å tro at vi får mer internasjonalt samarbeid ved å gi fra oss vår frihet og selvstendighet? Med en EØS-avtale avgir vi vår frihet til et Europa som ønsker å bygge ned landegrensene ved å etablere en Europeisk Union som binder oss alle til en ny statsdannelse.

Den nye statsdannelsen gir oss en forpliktende politisk innretning som legger til grunn frie markedskrefter blant 500 millioner mennesker i Europa. Dette hindrer at medlemslandene kan etablere egne lover og bestemmelser som strider mot EUs forordninger og direktiv. I EØS må Norge akseptere denne innretningen uten å være med å beslutte innholdet i EUs direktiv eller forordninger.

Norge har vetorett, men ved å bruke den bryter vi med EØS-avtalens formål. Konsekvensene er at vi kan bli truet med utmeldelse. Derfor har vi aldri benyttet vetoretten.

Og - har våre politikere først akseptert et direktiv og et lovforslag, ja da er det for alle praktiske formål umulig å reversere beslutningen så lenge vi er underlagt EØS-avtalen. Slik sett kan vi forstå statsråd Aaslands uttalelse om at den eneste måten å gå ut av strømavtalen med ACER, er å melde oss ut av EØS-avtalen.

For om vi blir stående i EØS:

- kan ikke Norge lenger reversere eller endre lover uten EUs aksept.

- kan ikke vi som folk lenger styre oss selv

- har ikke vi i Norge lenger et demokrati forankret i vår Grunnlov.

- er ikke Norge lenger en selvstendig nasjon som har reel mulighet for samarbeid mellom likestilte innenfor EØS-avtalens virksomhetsområde.

Med en EØS-avtale blir vi som innbyggere umyndiggjort i vårt eget land.

NOREXIT.no ble lansert 29. oktober 2023 som en landsdekkende forening og har i dag medlemmer i alle landets fylker. Vi stiller valgliste til kommunevalget i Moss og til fylkestingsvalget i Østfold 11.september 2023.

NOREXITs hensikt er å oppnå fred og frihet gjennom et bedre og mangfoldig samarbeid med Europa. Derfor må vi ut av EØS-avtalen. Dette vil styrke vårt samarbeid, vår selvstendighet, vårt demokrati og vårt folkestyre for våre barn, barnebarn og fremtidige generasjoner. Stem derfor på en politisk representant eller NOREXIT som ønsker Norge ut av EØS-avtalen.