Gå til sidens hovedinnhold

Vi må handle - nå

DEBATT

Vi er mange som går turer i disse tider og priser oss over hvor vakker natur vi har. Nylig gikk jeg en tur på Søndre Jeløy. Jeg frydet meg - både over det vakre området og over et godt vedtak som kommunen nylig har fattet. Utvalget for landbruk, samferdsel, natur og miljø har støttet Statsforvalterens forslag om å utvide to naturreservater på Søndre Jeløy. Jeg befant meg i det ene; Rødsåsen. Kommunen har også foreslått at Rødssletta kan skjøttes som et humlevennlig areal i form av en blomstereng. Slikt fremmes bærekraftig bruk av økosystemer samtidig som vårt populære fritidsområde blir, om mulig, enda vakrere.

Mens jeg nøt utsikten utover Oslofjorden gled en lydløs ferge forbi – Verdens største elektriske ferge. Ved denne anskaffelsen reduserer Bastø Fosen CO2 utslippet med ca. 4000 tonn årlig og det blir enda større reduksjoner i framtiden.

Dette er to eksempler som viser næringsliv og politikere som tenker lange tanker og tar ansvar. Det trenger vi.

Vi i Arbeiderparti erkjenner at klima og natur er den største globale utfordringen. Det dreier seg om solidaritet- både med land som bli hardt rammet av klimaskapte katastrofer og solidaritet med generasjonen som skal overta jorda etter oss. Derfor er klima og miljø vår hovedprioritet sammen med arbeid og velferd i vårt nye program som skal vedtas i april.

I Moss Ap har vi satt Oslofjorden på dagsorden fordi vi vet at vår fjord har flere utfordringer som lite fisk og forurensning.

Det varmed tristhet vi,gjennom det siste webinaret vi arrangerte, forsto hvor alvorlig det er: Oslofjorden, som en gang var en av Norges mest fiskerike fjorder, står ved et økologisk sammenbrudd.

Det kan ligne på dommedagsprofetier slik mange av oss har hørt i forbindelse med klimautfordringene. Slik er det ikke. Bjørn Strandli, biolog og ekspert på Oslofjorden, sier at det er fortsatt håp for fjorden vår. Det forutsetterat vi slutter å sage av den grenen vi sitter på. Han viser vei. Det første er å bruke den nye forskningsbaserte kunnskapen som blant annet finnes i den ferske sluttrapporten fra Krafttak for kysttorsken. Deretter sortere hva vi kan gjøre noe med og så gjøre det og ta i bruk ny teknologi.

Arbeiderparti vil satse på et mer klima- og bærekraftig næringsliv. For å lykkes må myndighetene, næringsliv og fagbevegelsen spille mer på lag enn noensinne. Markedet kan ikke fikse denne biffen alene. Men det kan heller ikke staten. Derfor er trepartssamarbeidet så viktig. Kompetanse, forskning og handling er også veien her -som det er for å redde Oslofjorden.

Tilbake til Søndre Jeløy. For godt over 20 år siden ble jeg kapret til å lede Landskapsvernets venner. Jeg hadde ikke filla greie på naturvern, men styret ville ha meg med fordi jeg hadde erfaring med politisk påvirkningsarbeid. Målet vårt var å beholde Søndre Jeløy landskapsvernområde som et fritidsområde tilgjengelig for folk flest. Derfor arbeidet vi for å få stoppet planen om at området skulle bli Nord-Europas fineste golfbane. Ved vår oppstart var det et stort flertall for denne golfbanen i bystyret. Jeg er stolt av at vi greide å snu det store flertallet til et lite mindretall. Derfor kan vi alle bruke dette unike område rundt Alby i dag. Den gang hadde jeg lite innsikt i klima og naturutfordringene. Jeg var ganske oppgitt når naturvernerne argumenterte med at vi måtte spare billene og andre innsekter. Jeg forsto ikke bedre. Det samme når mannen min mange år tilbake var bekymret fordi det ikke lenger var mygg på hytta. Man kan vel ikke savne mygg! Nå vet jeg bedre og forstår at insektene er superviktige aktører i økosystemet vårt.

Utfordringene knyttet til klima og naturen er komplekse og oppleves ofte som fjerne, både i tid og avstand. Flere er bekymret, men tvilende til om de selv kan gjøre en forskjell. Dag O Hessen skriver i boken «Verden på Vippepunktet» dette om en slik tilnærming.

Det er en feilslått og farlig form for resignasjon -eller bekvemmelighet. Heller ikke som enkeltindivider kan vi lene oss tilbake. Det går ikke lenger å mene at politikerne må handle, mens man selv forbeholder seg retten til å protestere hver gang miljøtiltak truer egne interesser.

Det er ingen tvil. Det hviler et tungt ansvar på oss politikere, men vi trenger innbyggere som puster oss i nakken. Kommunens klimaplan som ble behandlet i kommunestyret i februar er et eksempel på det. I høringsrunden i forkant kom det flere viktige i forslag til forbedringer fra enkeltindivider og organisasjoner som ble med i den endelige planen.

Tilbake til Oslofjorden. Etter at Moss Ap satt saken på dagsorden har mange utrykt støtte til at vi må redde fjorden vår. Det ligger en helhetlig plan for Oslofjorden på klima og miljøministerens bord. Den ble laget av laget av miljødirektoratet i 2019 og skal visst nok snart legges fram. Visst nok er ikke

nok. Derfor har AP-representanten Elise Bjørnebekk-Waagen fra Østfold nå etterlyst planen i Stortinget gjennom et spørretimespørsmål. Følg med.

Det haster. Vi må videre. Vi må handle. Nå.

Kommentarer til denne saken