Den siste tiden har det kommet færre ukrainske flyktninger til Norge. Mange ukrainere har også familie og venner i Norge, og ønsker å bo sammen med dem og ikke i mottak. I tillegg er det nå en historisk rask bosetting, og alle disse faktorene gjør at UDI har behov for færre plasser i akuttinnkvartering.

Om prognosene vi planlegger etter slår til, skal vi i løpet av høsten ha redusert antall akuttinnkvarteringsplasser med 10 000 til om lag 5 000 plasser. Reduksjonen i antall plasser vil imidlertid skje gradvis og vi vil i hele perioden ha ledige plasser tilgjengelig om ankomstene igjen skulle øke.

Vi vet at det er belastende og krevende å bytte mottak. Det er mange beboere som har et sosialt nettverk knyttet til skole, barnehage, jobb, fremtidig bosettingskommune og annet i nærheten av der de nå bor på akuttinnkvartering. Vi vil forsøke å begrense flyttinger av familier og andre beboere i den grad det er mulig. Imidlertid vil vi ikke kunne unngå det, og mange av de som nå bor i akuttinnkvarteringer, må forberede seg på at de må flytte til en ny akuttinnkvartering før de blir bosatt.

Vårt mål er å minimere de negative konsekvensene for beboerne så mye som mulig. Og vi vil forsøke at færrest beboere må flytte langt fra bosettingskommune, eller flytte langt fra akuttmottaket som de bor på i dag. I arbeidet med flytting og nedbygging vil vi ta særlig hensyn til barnefamilier og personer med spesielle behov. UDI har gode rutiner for flytting av beboere.

Til tross for dette, er det ikke til å unngå at mange av beboere blir nødt til å flytte fra en innkvartering til en annen, og at dette kan oppleves belastende. UDI har gode rutiner for flytting av beboere, og tar hensyn til at de som må flytte er i en ekstra sårbar situasjon.