Busstilbudet i Moss er alt for dårlig. Løsningen er ikke et kommunalt busselskap slik partiet Rødt ønsker. Løsningen er å fjerne fylkesgrensen mot Akershus. Viken fylkeskommune har fra 2020 ansvar for å drive og utvikle kollektivtrafikken i hele Viken, sammen med Oslo. Det er bra for busstilbudet i Moss.

Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i hele Viken. Når fylkesgrensa mellom Østfold og Akershus nå blir borte blir busstilbudet i Østfold kobla sammen med Akershus, Oslo og Buskerud, - og ikke minst med NSB. Det betyr en helt ny hverdag for kollektivreisende i Østfold. Det betyr èn billett- èn app- ett sammenhengende kollektivsystem: For når nye Viken fylkeskommune opprettes fra nyttår skal det lages et nytt, felles og sømløst billettsystem for kollektivtrafikken i Viken. Et nytt billettsystem for hele Viken sammen med Oslo, er også tidenes mulighet til å sikre at det blir enklere og billigere å reise kollektivt i hele Viken.

Venstre vil prioritere lave billettpriser fordi det er viktig for at flere kan reise kollektivt både til jobb og fritidsaktiviteter, og vi håper at flere partier vil være med på å prioritere det.

Men det må også bli enklere: Vi må sikre at man kan bruke samme billett på buss og tog i hele Viken, at takstsoner ikke deler kommuner i to og at et nytt takstsystem for kollektivtrafikken gjør det attraktivt å reise kollektivt både ofte og av og til, både på korte og lange turer. Ny teknologi gir også nye muligheter for smarte billettsystemer. Viken gir rett og slett mange nye muligheter, særlig for kollektivtrafikken, og det er vårt ansvar som folkevalgte å gripe mulighetene.

Potensialet for å utvikle kollektivtilbudet i Moss er stort, ikke minst er det viktig å sikre bussens framkommelighet over kanalbrua og i andre flaskehalser hvor bussen i dag står i samme kø som bilene, ellers vil kollektivtrafikken aldri bli et attraktivt alternativ. Men forslaget fra Rødt i Moss om at kommunen kan overta ansvaret for kollektivtrafikken er et særdeles dårlig forslag: Kollektivtransporten fungerer best når den er sømløs og sammenhengende både i rutetilbud og billettsystem.

Det er helt avgjørende at det lokale busstilbudet i Moss henger sømløst sammen med togtilbudet, med ekspressbusstilbudet og med det lokale busstilbudet på begge sider av dagens fylkesgrenser. Skal vi lykkes med det må kollektivtrafikken utvikles regionalt og ikke lokalt.

Fremtidens kollektivtrafikk ser garantert annerledes ut enn fortidens. Forretningsideen om å ta folk fra der de ikke er til dit de ikke skal, må endres. Bussene må ta folk fra der de er til dit de skal. Dette krever ny teknologi og innovasjon, og den kommer.

Vi har tillit til at Viken vil gis Moss et bedre busstilbud. Nye Moss kommune bør prioritere skole og omsorg.