I snart ett år har Norge vært i en helt ekstraordinær situasjon. Arbeidsplasser, skoler og de fleste steder hvor vi liker å samles har vært stengt enten sammenhengende eller i perioder siden mars i fjor. Mange har blitt smittet, og dessverre har over 500 nordmenn dødd av korona.

Østfold har på alle måter vært berørt!

Det finnes ingen land som ikke er påvirket av pandemien. Særlig rammet er Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Samtidig som du leser dette har USA passert 400.000 døde av viruset. I Brasil har helsesystemet i store deler av landet kollapset totalt. Sykehusene i storbyen Manaus er tomme for oksygen. I vårt nærmeste naboland Sverige har dødstallene passert 10.000, og de fortsetter å stige. Det er usigelig trist.

I forhold til andre land i Europa og verden for øvrig har Norge klart seg godt gjennom pandemien. Til nå. Vårt fremste mål er og har hele tiden vært å unngå kollaps i helsevesenet og skyhøye dødstall her hjemme. Norge har blant de laveste smittetallene. Vi har også noen av verdens laveste dødstall, enten man måler i antall eller per innbygger. Det er bra, og kontrasten mellom Norge og andre land viser viktigheten av smitteverntiltakene, men også viktigheten av at folk i hele landet faktisk har fulgt råd og anbefalinger.

Tillitssamfunnet Norge har vist seg fra sin beste side, og vi har fått bekreftet en gang for alle at tilliten vi har her i landet ikke bare er lønnsom: Den er livsviktig.

For Høyre og regjeringen har det gjennom pandemien vært viktig at vi begrenser skadene av viruset, både de menneskelige og de økonomiske, så mye som mulig. Det betyr at vi noen ganger må være litt kjipe. Vi er mange som savner å samle venner og familie. Vi savner å kunne spise og drikke ute. Vi savner kollegaene våre, lønningspils og den daglige praten rundt kaffemaskinen. Vi savner ferier, reiser, konserter, teater og filmopplevelser. Vi savner å se barna våre spille fotballkamper eller gå skirenn, og besøke slektninger over grensen.

Vårt mål er at samfunnet skal kunne åpnes så raskt som mulig, men den åpningen må skje gradvis og kontrollert. Åpner vi for fort og for tidlig risikerer vi at smitten blomstrer opp igjen og at samfunnet må stenges ned nok en gang, med de konsekvensene det får.

Altfor mange savner å i det hele tatt ha en jobb å gå til og tryggheten en jobb gir. Også økonomisk klarer Norge seg samtidig godt i pandemien sammenliknet med andre land. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, og lavere enn land det er naturlig å sammenlikne oss med. Det er likevel en fattig trøst for de altfor mange menneskene som er permittert eller har mistet jobbene sine på grunn av pandemien. Vi kan ikke annet enn å love at det blir bedre igjen. Utrullingen av vaksinene er et lys i enden av tunellen, som betyr at vi kan begynne å se fremover.

For Høyre blir den viktigste jobben fremover å bidra til å skape jobber. I hele landet må vi erstatte de vi mistet under pandemien. Samtidig hadde Norge utfordringer også før pandemien som ikke er borte. Det er for mange som kan og vil jobbe som står uten et arbeide, og arbeidsmarkedet endrer seg raskt. Vi heier skikkelig på oljen, men den vil ikke i fremtiden være en like stor motor i norsk økonomi som den har vært, og digitalisering og automatisering skaper både utfordringer og muligheter.

Høyres løsning er klar: Vi vil ha mer av det som virker. Det betyr et konkurransedyktig skattenivå for bedriftene, slik at det lønner seg for arbeidsgivere og bedrifter å ansette folk og for mennesker som har kapital å investere i jobber. Vi vil ha enklere regelverk, enklere søknadsprosesser og færre reguleringer. Høyre vil også verne om EØS-avtalen, som flertallet på venstresiden nå vil melde Norge ut av. Vi trenger ikke et norsk Brexit-kaos oppå de utfordringene vi har fra før.

Vi vil gi fantastiske næringer som sjømat mulighet til å vokse enda mer, og vi må fortsette å bygge både vei i hele landet og digital infrastruktur som gjør livet lettere både for folk og bedrifter.

Det kommer en normal hverdag igjen. Vi nærmer oss. Sammen skal vi skape mer, og inkludere flere. Og Østfold er på ballen og med!»