I dag streiker skoleungdom i Moss for klimaet. Vi gir dem vår fulle støtte!

Inspirert av Greta Thunberg, som startet «Skolstrejk för klimatet», samles tusenvis av norske ungdommer til streik denne fredagen. Barn og unge i Moss skal samles utenfor rådhuset klokka 1000. De vil ikke utdanne seg til en fremtid de ikke får.

Det mangler ikke på snusfornuftige advarsler mot streiken. Noen ber ungdommene komme seg tilbake til skolebenken – og antyder at de ikke vet nok om saken. Andre mener det vil bli fullt kaos dersom enhver sak skal kunne utløse verdensomspennende skoleskulk – og slår klimasaken i hartkorn med en hvilken som helst politisk sak. Atter andre frykter at demokratiet står i fare når borgerne ikke alltid følger de etablerte spillereglene.

Det er bare ungdommen som holder fokuset: Dette handler om en eksistensiell trussel. I år 2100, når dagens skoleungdom er gamle, vil temperaturen på planeten – dersom vi fortsetter å slippe ut klimagasser i samme takt som i dag – ha økt mellom tre og fem grader.

Historien er full av eksempler på at de som bryter etablerte normer og regler er de som har rett. Det er disse vi trekker frem når vi skal snakke om menneskehetens fineste frembringelser. Nelson Mandela satt i fengsel i 27 år – fordi han brøt spillereglene i et apartheid-regime. Martin Luther King ble myrdet for sine taler om segregering i USA. På 80-tallet streiket kullarbeiderne i England, og havnet nesten i krig med sin egen regjering.

Streik handler om to ting: 1. Saken du streiker for må være rettferdig og hevet over enhver moralsk tvil. 2. Du bryter de etablerte spillereglene i samfunnet.

Ungdommen følger tydeligvis med på skolen, for dette har de fått med seg! Da er det verre med Moss Avis, som på lederplass både hyller Greta Thunberg og tar til orde for at ungdommen heller burde demonstrere på lørdager – da er det jo mange flere folk i byen.

Greta Thunberg har blitt invitert til World Economic Forum i Davos, til klimatoppmøtet i Polen og til Europarådet i Brussel. Tror Moss Avis at Greta Thunberg ville ha blitt den frontkjemperen for klimaet hun faktisk har blitt, hvis hun ikke faktisk skulket skolen?

Klimaforandringer er ikke politikk, men kunnskap

Det andre elevene har fått med seg på skolen er hva drivhuseffekten er.

Drivhuseffekten er faktisk et av læreplanmålene i naturfag, samt å kunne gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren. Menneskeskapte klimaforandringer er altså ikke et politisk tema, slik mange later til å tro. Det er et faktum.

Og skolen er en kunnskapsorganisasjon. Målet med skolen er at elevene skal legge verifisert kunnskap til grunn for sine valg, og handle deretter.

Med streiken viser elevene at de har forstått dette langt bedre enn de voksne.

Klimakunnskapen forteller det klart og tydelig: Med mindre vi kutter klimagassutslippene snarere enn snarest, vil resultatet være artsutryddelse, løpske temperaturer, havnivåstigning, ekstremvær, og så videre, og så videre.

Ungdommen har ikke de politiske redskapene til å løse dette problemet – men det er de som skal leve med dem. Nå er det opp til oss voksne å høre på dem.

Vi som har underskrevet dette oppropet mener det er skolestreikerne som har den moralske retten. Vi mener at dere gjør det rette, for dere selv og alle andre, til og med de som er uenige med dere. Dere gir oss håp, i en verden hvor klimahåpet er i ferd med å renne ut.

Stå på. Det er dere som har rett!

Agnar Lirhus,

Stian Omenås,

Ragnar Roksvåg,

Odd Espen Skjærbekk,

Liv Frengstad,

Siri Ensrud,

Øystein Sørensen,

Tor Sørby,

Ole Jacob Lindberg,

Trond Schau,

Maiken Mathisen Schau,

Helle Tennøe Andersen,

Linn Olsen,

Åshild Skiri Refsdal,

Martin M Sørhaug,

Lars Roar Engebretsen,

Terje Norum,

Atle Rakvåg,

Camilla Fonneland,

Rune Boutroue Bekkhus,

Arne Brunvoll,

Kjetil Ertresvåg,

Jonny Halberg,

Sidsel Strømnes,

Eline Smith Rydningen,

Håkon Sæther,

Geir Meum Olsen,

Jon Willy Rydningen,

Ellen Marie Carlsen,

Margrethe Eek,

Terje Kinn,

Hanne Knutsen,

Ragnhild Heien Myntevik

Markus Stabel

Ann Kristin Aas