Nå er det snart to år siden pandemien kom til Norge, og smittetallene stiger igjen.

Moss er ikke noe unntak. Det som er annerledes denne gang, er at det også har skjedd en oppblomstring av flere andre luftveisinfeksjoner. Kombinasjonen av dette har ført til et stort press på alle deler av Helsevesenet. I Moss har både kommuneoverlege Kristian Krogshus og fastlegenes tillitsvalgte, Jens Lind-Larsen, uttrykt sin bekymring for situasjonen.

Både Legevakten og vi fastleger merker en kraftig økning i antall henvendelser fra pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon. Hos mange fastleger og på Legevakten kan det være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand mellom pasienter med luftveisplager og pasienter med for eksempel hjertesykdom eller annen alvorlig underliggende sykdomstilstand.

Jens Lind-Larsen har pekt på at det er behov for avlastende tiltak

Kommunen har besluttet å legge ned Koronalegevakten. Det kan synes merkelig i en periode med økende smitte. Saken har vært diskutert blant fastlegene i Moss, og legene ved Ditt legesenter har kommet med et forslag om å åpne en luftveispoliklinikk i sentrum. Det har også kommet et forslag fra fastlegene på Lilleeng om hva man kan gjøre for å kunne gi et bedre tilbud til menneskene i vår region i en særdeles vanskelig tid.

I Moss Avis sier utvalgsleder for Helse og mestring, Remi Sølvberg, at han ikke ser behov for et ekstraordinært møte om dette temaet nå og ser for seg at saken eventuelt kan behandles på nyåret. Jeg forutsetter at uttalelsen fra Sølvberg er korrekt gjengitt. Vi befinner oss i en svært krevende periode i pandemien, og det å skulle vente med å ta stilling til avlastende tiltak i to måneder, synes jeg er vanskelig å forstå – for å si det mildt. Det er kommunen som må vurdere forslagene, men det hersker ingen tvil om at noe må gjøres nå.

Dette er en sak som berører alle i Moss. Vi trenger en luftveispoliklinikk eller et annet avlastende tiltak, og vi kan ikke vente. Jeg håper at politikerne i utvalget for Helse og mestring forstår alvoret i situasjonen.

Morten Dag Nilsen

Fastlege i Moss