Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger mer norsk mat på norske fat

DEBATT

Norsk bondelag kan fortelle oss at det er fullt mulig med mer norsk mat på norske matfat.

Hver dag produserer norske bønder matvarer av høy kvalitet. Bøndene produserer mat i hele landet, med basis i norske ressurser. På det norske matfatet finnes: mat fra hele landet, med ulik smak, opprinnelse, historie og produksjonsmåte. Konkurransekraften til norsk mat må styrkes.

Virkemidler som sikrer forutsigbarhet og bruk av arealer over hele landet må forsterkes. Ringvirkningene av landbruk er store. Det skapes verdier langt utover matfatet, og disse verdiene kommer oss alle til gode.

Vi ser i dag at ved uforutsette hendelser som stengte havforbindelser som den vi har opplevd i Suez kanalen. Dette viser hvor sårbare og avhengige vi kan bli av andre for å kunne ha nok mat.

Så lenge vi ikke har en høyere selvforsyningsgrad i Norge enn det vi har i dag vil vi kunne oppleve matmangel i framtiden, ved store kriser. Derfor er det viktig for framtidige generasjoner å øke norsk selvforsyningsgrad. Slik at vi i framtiden kan være selvforsørget uavhengig av hendelser i resten av verden.

Det viktigste vi kan gjøre er å verne matjorden i hele landet, øke egenproduksjonen og få tilbake lagringen av korn i kornsiloene. Slik at selvforsyningsgraden øker fra år til år. Dette er en god og fornuftig politikk som vi i PDK ønsker mer av i Norge.

Derfor mener jeg at vi skal si:

JA til mer korn og grønnsaker, frukt og bær

JA til mat fra skoger, enger, vidder, fjell og åker

JA til villfisk, kystfiskere, et hav uten plast og friske fjorder

JA til gode liv for dyra, mest mulig ute og mest mulig naturlig fôr.

JA til vern av matjord og hundreår gamle kulturlandskap

JA til kjøtt - fra glade dyr med gode liv.

JA til anstendig lønn til bøndene og høyere verdsetting av deres innsats

JA til økt selvforsyning

Jeg vil ha mer norsk mat på norske fat.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.