I debatten om fylkenes fremtid har det fra flere blitt anført at en viktig grunn til at Viken bør oppløses er at Viken er så alt for stort. For dem som tar seg bryet med å kvalitetssikre påstander, så er det klart at Viken ikke er et veldig stort fylke i Norge.

Faktum er at blant dagens 11 fylker i Norge, så er Viken per dags dato Norges 6. største fylke målt i areal med ca. 24.600 kvadratkilometer. Og ikke nok med det - av "de gamle fylkene" i Norge var det i 2019 hele 6 fylker som hadde større areal enn det som Viken nå har. Viken ville følgelig vært det 7. største fylket i Norge dersom det bare hadde vært Viken som hadde slått seg sammen mens de øvrige fylkene hadde forblitt uendret. Avstanden fra Hvaler til Geilo er faktisk ikke større enn avstander man opplever innen andre fylker.

Viken er ikke noe unormalt stort fylke i Norge, men derimot var både "gamle Østfold" med ca. 4.000 kvadratkilometer og "gamle Akershus" med ca. 5.000 kvadratkilometer unormalt små fylker i Norge.

Viken er derimot Norges største fylke i innbyggertall, og Viken er nesten dobbelt så stort som nest største Oslo og som tredjestørste Vestland fylke. Vikens areal sett i forhold til antall innbyggere skal derfor ikke tilsi at Viken er unormalt stort.

På denne bakgrunn virker det underlig at rød-grønne politikere i Østfold mener at de ikke klarer å håndtere et fylke på størrelse med Viken, mens fylkespolitikere i flere sammenlignbare fylker ikke ser på det som noe problem. Da blir spørsmålet: Er det Viken fyke det er noe galt med, eller er det de rød-grønne politikerne i Østfold det er noe galt med? Arbeiderpartiets fylkesstyre i Akershus, som ønsker å bevare Viken fylke, har kanskje mer pågangsmot og større visjoner enn sine kolleger i Østfold Arbeiderparti,?

Og for ordens skyld: Høyres politikere i både Viken og Østfold har hverken motforestillinger eller problemer med å håndtere et fylke som Viken til beste for innbyggerne.