Viken er på jakt etter nye lokaler når enda flere veifolk skal jobbe i Moss

Veiavdelingen i Viken, med 60–70 medarbeidere, ser etter nye lokaler i Moss. 1. april neste år må de være ute av Statens vegvesen-bygget i Skoggata.