Stortinget vedtok dagens fylkesinndeling i 2017. Senterpartiet liker ikke Viken. Partiet hevder det vil gå ut over kultur og tradisjon i distriktene. Det er ikke noe nytt at partiet har en inngrodd skepsis til det nye. Partiet var for eksempel imot å innføre fargefjernsyn i 1971.

Administrasjonen og politikere i Buskerud, Akershus og Østfold brukte cirka 2 år på en grundig planleggingsperiode. Nye administrasjonssteder ble bestemt (Drammen, Oslo og Sarpsborg), og et nytt organisasjonskart ble tegnet med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver:

  • Plan, klima og miljø
  • Kultur og mangfold
  • Samferdsel (fylkesveier og kommunikasjon)
  • Næring
  • Utdanning og kompetanse (videregående skoler).

Samarbeidspartnerne til fylket er i hovedsak kommunenes faglige administrasjoner innen planarbeid, klima/miljø, samferdsel, kultur/mangfold og utdanning. Kommunene og dets politikere er talerør på vegne av innbyggerne.

Når en snakker med mannen i gata eller på nærbutikken om Viken, er tilbakemeldingen ofte; «avstandene synes store, ytterpunktene ligger langt fra hverandre. Det er kulturelle forskjeller mellom Halden og Geilo. En gang østfolding – alltid østfolding. Ja og hva så? Snakker vi om reelle utfordringer, eller styres motstand av følelser og synsing?

Vi bor fortsatt i regionen Østfold selv om fylket heter Viken. Det går fortsatt buss mellom Skjærhalden/Sarpsborg og Oslo, selv om fylket heter Viken. Dine barn går fortsatt på de videregående skolene St Olav (Sarpsborg), Frederik II (Fredrikstad) eller Malakoff (Moss) selv om fylket heter Viken.

De daglige tjenestene til innbyggerne er fortsatt desentralisert. De ligger nær innbyggerne. Meg bekjent er ingen videregående skole nedlagt eller sammenslått. De samme kulturinstitusjonene er opprettholdt – nærheten er ivaretatt. Dersom det har vært endringer i busstilbud, skyldes dette ikke en ny fylkesstruktur, men heller endrede tilskuddsordninger og færre reisende. Vedlikehold av fylkesveier prioriteres til felles beste.

Hvor ofte har menigmann behov for å oppsøke ett av de tre administrasjonssentrene i Viken? Hvor ofte hadde en østfolding behov for å oppsøke fylkeshuset i Sarpsborg? De tjenestene som betyr noe for innbyggerne har den samme nærheten som da Østfold, Akershus og Buskerud var egne fylker.

Kommunens administrasjon og politiske lederskap har like lett adgang til å sende epost eller ta en telefon til Oslo, Drammen eller Sarpsborg, som de hadde, da fylkeshuset lå i Sarpsborg.

Det er brukt cirka 330 millioner på å etablere Viken. Dagens tjenester har funnet sin organisasjonsform. Sentraladministrasjonen og ulike virksomheter og tjenester synes å fungere bra.

Innstillingen fra fylkesrådet til fylkestinget sier blant annet følgende om en deling av Viken:

  • Rapporten peker på mange risikofaktorer og vesentlige negative konsekvenser av en fylkesdelingsprosess. Dette vil kunne påvirke tjenester, samfunnsutvikling og bærekraft negativt.
  • Det opplyses om at Østfold vil få årlige underskudd på ca. 50 millioner kroner, økende til 175 millioner på slutten av perioden ved å bli eget fylke.
  • Buskerud vil også gå med underskudd. Det vil ikke være midler til å både opprettholde nåværende nivå på driftsutgifter og samtidig finansiere planlagte investeringer i perioden fram mot 2025.
  • De negative konsekvensene ved en oppsplitting må reduseres, blant annet ved at kostnaden ved en oppdeling finansieres i sin helhet fra staten.

Dette vil Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet nå bruke penger på. De vil bruke 330 - 400 millioner kroner på å rive ned det som møysommelig ble bygget opp i løpet av 3 år.

Martin Kolberg, Ap hevder ifølge Drammens Tidende, at det blir lettere å drive sosialdemokratisk politikk i 3 fylker. Nærheten mellom politikere og folkevalgte skal gjenreises, krever Per Olaf Lundteigen, Sp. Det såkalte demokratiske underskuddet skal utbedres med en bevilgning på cirka 400 millioner skattekroner.

Aslak Haugen i Hellbillies fra Ål uttalte følgende i «Nytt på nytt» da han fikk spørsmål om oppløsningen av Viken: «Ærlig talt. I couldn`t care less – jeg kunne ikke ha brydd meg mindre».

Jeg er enig. Det innbyggerne er opptatt av er at videregående skole ikke blir nedlagt, at lærebøker er tilgjengelige, at det er dyktige lærere i klasserommet, at busstilbudet er tjenlig, at fylkesveiene blir godt vedlikeholdt og at støtten til regionenes kultur og museale liv opprettholdes.

Det hevdes at kloke valg tas når man har nok kunnskap. Innstillingen fra fylkesrådet har kunnskap og fakta som sier meg at meningene til Lundteigen og Kolberg er ukloke, og med store kostnader.