I dag må alle videregående elever i Viken ha en pc de kan bruke på skolen. Fordi fylket vårt er nytt og elev pc-ordningene i de tre gamle fylkene har vært ulik, er det viktig at vi nå sørger for at alle elever har de samme rettighetene og mulighetene i skolehverdagen sin.

I gamle Østfold fikk alle videregående elever en skole-pc til låns fra og med første skoledag til og med siste skoledag. I gamle Akershus kunne du bestemme om du ville bruke din egen pc eller kjøpe én av fire ulike pc-er. Prisene varierte fra 3000 kr til 12 000 kr. I gamle Buskerud kunne du lease skole-pc-en fram til du var ferdig på vgs., og fikk den etter endt skolegang. Du kunne også bruke din egen dersom du ville det.

Nå er det uansett viktig å få på plass en pc-ordning som alle elever i Viken kan nyte godt av, som er bærekraftig og som er tilpassa studiet elevene går på.

I praksis vil den nye Viken-modellen som blir først iverksatt neste høst bety dette for deg som er videregående elev:

Du som ønsker å bruke egen pc skal få muligheten til å gjøre det, men da er det også ditt eget ansvar dersom pc-en ikke fungerer som den skal.

Du som ønsker en skole-pc skal nå få muligheten til å få en sterkere pc enn det de gamle fylkene tilbydde før. Den vil også være tilpassa studielinja du går på. Det er mange linjer, som blant annet mediene, design, musikk og elektro som krever gode pc-er som tåler store programvarer. For veldig mange vil dette forandre hele undervisninga på en positiv måte.

Du som er bekymra fordi du veit at pengene ikke strekker til. Du skal få muligheten til å søke om å få pc-en helt gratis, uten å føle noe som helst skam. Samtidig skal vi også kartlegge hvor mye penger elevene våre bruker på å kjøpe utstyr til skolen. Vi vet veldig godt at utstyrsstipendet i dag ikke dekker alt som skolene krever at elevene har tilgang på. Dette gjelder spesielt dere som går på yrkesfag. Men dette forutsetter også at vi får en ny Arbeiderpartiledet regjering på plass som satser på yrkesfagene neste september!

Du som er bekymra for klimakrisa og vil sørge for at klimaavtrykket vårt er så lite som mulig. Vit det at denne ordningen er den mest bærekraftige vi kan innføre i Viken. I flere lokalaviser påstår Unge Høyre at det kommer til å bli forhåndskjøpt inn pc-er som kommer til å bli lagra på et eller annet sted i fylket vårt. Dette er selvfølgelig helt feil.

Jeg mener det er veldig viktig å minne Unge Høyre og Høyre på at Viken er det fylket i landet med størst forskjeller mellom folk. Over 25 000 barn og ungdom lever i fattigdom rundt om i alle kommunene våre. Flere av byene våre topper den vonde statistikken som viser svart på hvitt hvor mange barn og ungdommer som lever med færre muligheter i hverdagen, fordi de rett og slett ikke har råd. Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Lillestrøm, Bærum – lista kan fortsette og fortsette.

Derfor er det veldig viktig med en pc-ordning som tar hensyn til at ikke alle har en pc som de kan ta med seg hjemmefra. For noen er den pc-en de har for gammel eller for dårlig til å fungere optimalt som et læringsverktøy. For andre er til og med skole-pc-en familiens eneste pc. Samtidig som at vi skal sørge for at det ikke blir overprodusert pc-er, ved at de som ønsker kan ta med seg sin private pc, skal vi i Arbeiderpartiet også sørge for at vi utjevner de sosiale forskjellene vi ser hver eneste dag rundt om på skolene i fylket vårt. Denne elev pc-ordningen er ett steg på veien til et samfunn hvor alle innbyggerne våre har de samme gode mulighetene til å lykkes i hverdagen.