Det kan se ut som at politikerne som styrer Viken endelig har begynt å legge merke til både Høyre og omverden sitt engasjement for Oslofjorden. Til tross for denne oppvåkningen, klarer ikke fylkesrådet å gjøre noe annet enn å juble over midler de ikke gidder å finne i egne budsjetter.

Fylkesrådene Raakil og Grimstad har siste uken vært ute i aviser og jublet over 70 millioner til vannmiljøtiltak rundt Oslofjorden i jordbruksoppgjøret. «Regjeringen har tatt våre innspill til følge» sier de. Det er nesten som man må spørre seg om fylkesrådet bedre trives som lobbyorganisasjon opp mot regjeringen, enn som det styringsorganet de er – Vikens egen regjering. Sist gang fylkesrådet gikk inn for å bevilge penger til Oslofjordredning klarte de å finne 1,5 skarve millioner til en ansettelse. Ikke bare Høyre, men også ett flertall i fylkestinget måtte fnyse over forsøket og sa det ikke holdt.

Når Viken vedtok sitt budsjett i høst la Høyre frem vårt alternativ til budsjett, der vi enkelt klarte å finne 127 millioner til å ta tak i forurensingen av Oslofjorden.

Det er selvsagt veldig godt at avrenning fra landbruket blir satt fokus på. Det står for store nitrogenutslipp og ødeleggelse av fjorden. Vi står overfor en betydelig utfordring, der økt produksjon av matkorn betinger i større grad høstsåing og økt bruk at gjødsel. Begge disse forholdene vil øke både tilførsel av nitrogen og økt avrenning til Oslofjorden

Høyre skal være med fylkesrådet i å jobbe for dette problemet. Til tross for at 70 millioner nå er kommet på bordet til dette tiltaket, må fylkesrådet vise at ambisjonene deres er store nok til å legge egne midler på bordet, all den tid Oslofjorden ødelegges av mange og forskjellige årsaker.

Lytt til Høyre, og lytt til brukerne av Oslofjorden. Ikkje sett Oslofjorden til side, men sett heller til side budsjettmidler nå.