Gå til sidens hovedinnhold

Viktig at Viken bidrar til levende kulturliv

Debatt

Korona-pandemien og ny nedstengning er en krevende erfaring for oss alle sammen. Noen er hardere rammet enn andre, både i forhold til jobb og egen helse, men vi sliter alle sammen med fraværet av sosial kontakt og gleder oss til den dagen vi kan være sammen igjen. Enten det er med nære venner eller sammen med de vi synger i kor med, lager amatørteater med eller spiller fotball med. Eller rett og slett den gjengen vi pleide å se en forestilling med.

Kulturaktiviteter er viktige fordi de bidrar til å binde oss sammen, enten vi skaper noe sammen eller er publikum i møte med kunstnere som berører noe i oss. Lokalsamfunnene våre defineres av den frivillige aktiviteten som gjøres i skolekorps, historielag, dansekompanier, revyer og forestillinger av alle slag. Noen kommuner er i tillegg så heldige at de har profesjonelle kulturaktører hos seg, som ofte fungerer som en motor i talentutvikling og frivillighet lokalt. Nå som Viken stenges ned igjen er det viktig å ha et kulturliv å komme tilbake til når samfunnet åpner opp igjen.

Derfor er Viken fylkestings nylige behandling av årets handlingsprogram for kunst og kultur viktig. Det er ikke sånn at kulturlivet og frivilligheten tåler alt som er av nedstengning og inntektstap uten at det blir vanskelig å komme tilbake. For Høyre er det viktig å bruke det verktøyet som dette handlingsprogrammet er for å sikre et levende og mangfoldig kulturliv i Viken. Det må satses fra fykets side slik at kulturnæringene får forutsetninger for nettopp å være næringer. For å klare det trenger de gode forutsetninger og forutsigbarhet, noe som i disse Korona-tider er viktigere enn noen gang.

Vi vil at fylkeskommunen skal pris- og lønns justere sine bevilgninger også til denne sektoren. Men det er vel så viktig at man klarer å se sammenhengen mellom frivillighet, talentutvikling, publikumsutvikling og kulturnæringer. I denne verdikjeden, hvor styrking ett sted må henge sammen med ambisjoner for et annet, kan utbyttet til slutt bli større enn summen av satsningene. Det er mange eksempler på talentsatsning fra idretten hvor en satsning på toppen skaper større bredde på grunnplan. Ikke minst skaper man et større publikum fordi økt aktivitet gir større synbarhet og større engasjement. Vi i Høyre mener at slik kan det være for mange kulturuttrykk også. Ikke minst de kulturuttrykkene som favner mange barn og unge, som musikk, dans, film og teater.

Dersom Viken skal være en god bidragsyter for å skape et rikt og mangfoldig kulturliv i fylket er det viktig at handlingsprogrammet viser forpliktende politiske ambisjoner for kulturfeltet. For Høyres del er vi dessverre ikke så veldig imponert over verken ambisjonsnivået man har lagt seg på i handlingsprogrammet eller fraværet av konkrete, tydelige handlingspunkter for kulturaktørene. Ikke minst må fagre ord følges opp av konkrete midler og konkrete målbare ambisjoner for den fylkeskommunale innsatsen for kulturlivet. Høyre kommer til å følge opp med forslag til økte bevilgninger og en aktiv og inkluderende kulturpolitikk. Det er på tide at det rødgrønne fylkesrådet viser tegn til det samme.

Kommentarer til denne saken