Gå til sidens hovedinnhold

VIL DU BRUKE FELLESSKAPETS MIDLER PÅ Å LØSE OPP VIKEN?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Partiene som går til valg nå i høst, med Senterpartiet i spissen, har som mål å oppløse bl.a Viken fylkeskommune.

Et av argumentene er at det er så stor avstand fra Halden til Geilo.

Har det noen betydning for innbyggerne i gamle Østfold?

Jeg forstår ikke det.

Men som mangeårig politiker både i gamle Østfold og i kommunen, vil jeg synliggjøre noen argumenter,

som det kan være verd å tenke over.

Hvor ofte har du som innbygger hatt direkte behov for kontakt med fylkeshuset, fylkeskommunen?

Se for deg fordelene ved at en større fylkeskommune, har mulighet til å ha bedre grunnlag, bl.a. I arealplanlegggingen. I utdanningspolitikken og i samferdselsspørsmål. Et større fylke, har mer tyngde overfor

sentrale myndigheter.

Som Høyrepolitiker, mener vi i utgangspunktet at to forvaltningsnivåer er nok. Det er det

ikke flertall for på Stortinget. Derimot har flere, bl.a Arbeiderpartiet vært opptatt av å få mer robuste regioner.

I gamle Østfold var vi med i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og andre samarbeidsfora. Men i realiteten

var ikke vi de som de andre fylkene, hverken Akershus eller andre, først og fremst ville samarbeide med.

Vi så ofte til de svenske grensekommunen. Det ga selvfølgelig ikke samme effekt.

Den viktigste årsaken til at jeg er for Viken er at vi har mer tyngde overfor sentrale myndigheter når det gjelder samferdsel. Det er et faktum at gamle Buskerud hadde tettere samarbeide med fylkene på vestsiden av Oslofjorden enn oss her i ytterkanten mot Sverige. Dette til tross for at den desidert største trafikken ut og inn

av landet går over Svinesund.

Jeg vet ikke eksakt hvor mye tid og penger som ble brukt på prosessen med sammenslåingen av de tre fylkene

i Viken, men det er betydelig.

Det er derfor over min fatteevne at noen vil støtte opp om å bruke penger på denne oppløsningen. De hevder at det er noe av det første de vil ta tak i, dersom de vinner valget. Jeg har ikke registrert at det er nevnt hvor mye penger de vil sette av til dette.

Tenk på om ikke pengene kan brukes bedre?

Kommentarer til denne saken