– Vil få penger til å fortsette jernbaneutbyggingen i Moss

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 826 millioner kroner til investeringer i jernbanen. Utbyggingen i Moss forventer derimot ekstra midler først via neste års statsbudsjett.