Det vedtok kommunestyret tirsdag, etter forslag fra posisjonen (Ap, Sp, SV, Rødt, MDG og KrF). Forslaget tar utgangspunkt i behovene som kom fram i rapporten om skolekapasitet, som Moss Avis tidligere har omtalt. Mange skoler rapporterte her om fysiske mangler og dårlig inneklima.

– Vi er opptatt av skolebyggene og kommer til å følge opp behovet, sa Shakeel Rehman (Ap), da han la fram forslaget, som var en del av posisjonens prioriteringer.

Høyre ville gå enda lenger, og sette av fem millioner til strakstiltak til forbedring av skolebyggene.

– Begrunnelsen er rapporten som har kommet om fysiske mangler og dårlig inneklima. Elevene mangler garderober, det er dårlig ventilasjon og dårlige arbeidsforhold for lærerne. Vi ønsker å bruke disse fem millionene til strakstiltak, sa Sissel Rundblad, som fremmet forslaget.

Simen Nord (H) fulgte opp:

– Å umiddelbart sette i gang noen enkle tiltak, renovere noen bad og garderober, sette inn noen flere vinduer, slike ting kunne man begynt med ganske kjapt. Jeg ser at posisjonen har en sak om å ta dette på sikt og lage det mer som en helhetlig plan, og det er vel og bra, men jeg syns dette er noe vi kan sette i gang med umiddelbart, sa han.

Høyres forslag ble nedstemt, mens posisjonens ble vedtatt: Kommunestyret ber kommunedirektøren i samarbeid med MKEiendom om å utarbeide en vurdering av og plan for vedlikehold av skolebygg.

Som Moss Avis har skrevet før, vedtok kommunestyret også at det skal vurderes om det er behov for å øke grunnbemanningen i skolene for å oppfylle intensjonene i Fagfornyelsen.

Begge forslagene var en del av posisjonens forslag til prioriteringer, som ble støttet av hele kommunestyret unntatt Frp.