Det har lenge vært stille på temaet eiendomsskatt nå, og det passer nok regnbuealliansen i Moss veldig godt.

Moss FrP ønsker å løfte dette frem da vi er det eneste partiet som vil redusere nivået og på sikt fjerne denne usosiale skatten helt.

Med de økonomiske utfordringene Moss står overfor fremover når det gjelder samferdsel, vedlikehold etc vil det være lett for politikerne å overlate regningen til innbyggerne i form av økt eiendomsskatt.

Moss FrP har kjempet hardt på alle plan for å hindre økning og vil selvfølgelig fortsette den kampen for at folk flest skal beholde mest mulig av inntekten selv.