Vil gjøre alkohol og tobakk dyrere i Sverige

I budsjettforslaget for 2021 ble det fremmet forslag i den svenske regjeringen om økte avgifter på alkohol og tobakk fra 2023.