Med bakgrunn i en betydelig tilbakegang i hummerbestanden har Fiskeridirektoratet oppfordret Østfold fylkeskommune til å fremme forslag til flere bevaringsområder for hummer i fylket.

I Østfold har man i dag kun ett bevaringsområde for hummer, nemlig Kvernskjær på Hvaler.

Forbudt med garn

I bevaringsområdene vil det være forbud mot å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, jukse eller dorg. Passive redskaper som garn, ruser og teiner vil ikke være tillatt.

Fiskeridirektoratet ønsker å høre kommunenes syn før saken legges fram for fylkesutvalget.

LES OGSÅ: Harald fikk sjokk av nyttårsmiddagen: – Jeg skulle gjerne visst hva slags liv den har hatt før den havnet på tallerkenen min

LES OGSÅ: Driver Østlandets største mottak av fisk og skalldyr – har doblet omsetningen på ti år

Positiv

Rådmannen i Moss er positiv til at det opprettes et bevaringsområde for hummer i Mossesundet.

– Erfaringer fra tidligere opprettede bevaringsområder viser at tiltaket fører til betydelig vekst i hummerbestanden, samtidig som størrelsen på hummeren øker betraktelig. Dette vil gi en mer bærekraftig forvaltning av hummerbestanden i framtiden, påpeker rådmannen.

Miljø- og samferdselsutvalget i Moss behandler saken onsdag 28. august.