Vil ha et ekstra år med mobilt knuseanlegg ved Carlberg

Bane NOR vil ha et mobilt knuseanlegg ved Carlberg i drift i til sammen 125 dager over to år. For å regnes som mobilt, kan knuseanlegget imidlertid kun være i drift i ett år.