Logo_gull.png

Vi gratulerer

Vi har bistått i tunge stunder gjennom fem generasjoner

Når dine nærmeste går bort er det mye som må ordnes, samtidig som man føler på sorg og savn. Det viktigste for Bentzen Moss Begravelsesbyrå har alltid vært å lytte til og skape tillit til pårørende.

Logo, Font, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

Bentzen Moss Begravelsesbyrå har røtter helt tilbake til 1890-årene, og er forblitt en familiebedrift til den dag i dag. I stolen på kontoret til begravelsesbyrået sitter fagleder, Josef Bentzen. Han er oppkalt etter sin bestefar som grunnla byrået.

Med en varm kopp kaffe i hånden forteller Josef at det har vært en innholdsrik reise for byrået som har bistått mange familier med å ta en verdig avskjed med sine nærmeste.

– For å jobbe med dette yrket er det viktig å være en god menneskekjenner, og å lytte til pårørende som er i en vanskelig tid. Vi skal være der for familien og hjelpe til med det praktiske, samt være en god samtalepartner, sier Josef.

Linda Wiseth og Geir Henæs.

Lange tradisjoner

Byråets historie starter i 1891, da Hans Bernard Bentzen fikk borgerbrev, noe som betød at han kunne starte sin egen virksomhet. Da begynte han med kisteproduksjon. Han døde i 1897, da var sønnen Josef Bentzen for ung til å overta, og bedriften ble lagt på is fram til Josef overtok og grunnla Bentzen Moss Begravelsesbyrå i 1918.

– Min bestefar startet med møbler og kisteproduksjon. Noen år senere begynte han egenproduksjon av kistehåndtak og en omfattende egenimport av begravelsesartikler, samt produksjon av kistesvøp til bruk i egenproduserte kister, sier Josef.

Under samme tak i Kongensgate 14 bestod arbeidsdagene av variert arbeid, med normalt seks ansatte som ble flyttet til og fra produksjonene, etter behov. Da Josef gikk bort, var det sønnen Leif Josef Bentzen som overtok firmaet.

– Vi hadde både snekkerverksted, støperi, malerverksted, syverksted og begravelsesbyrå i samme bygning. Etter hvert begynte vi å levere liktøy til begravelsesbyråer i Norge, sier Josef.

Josef selv, husker svært godt første dag på jobb i Kongensgate:

– Jeg var tilskjærer på systua den første tiden. Min far har vært min mentor og læremester, både som gravferdskonsulent og det å være praktisk anlagt, sier han.

1891

Snekkermester Hans Bernhard Bentzen startet med kisteproduksjon.

1918

Bentzen Moss Begravelsesbyrå blir grunnlagt av Josef Bentzen.

1936

Egenproduksjon av kistehåndtak støpt i zink, og samme år begynte også en etter hver omfattende egenimport av begravelsesartikler, samt produksjon av kistesvøp.

1962

Leif Josef Bentzen overtar virksomheten. Produksjon av kistesvøp, kisteskruer, etc. ble ytterligere opptrappet.

1981

Firmaet bygget og flyttet inn i nye tidsmessige lokaler.

1991

Josef Bentzen overtar som 4. generasjon i 1991 som eier og styreformann. Han har vært med i virksomheten i 50 år.


bentzen moss begravelsesbyrå

Historien

Mer enn bare et begravelsesbyrå

Som nest yngst i søskenflokken lå det ikke i kortene at Josef skulle overta bedriften etter sin far, men han smiler og forteller at det er han veldig glad for.

– Som 4. generasjon overtok jeg bedriften i 1991, det er jeg utrolig takknemlig for. I dag er både kona og sønnen min medeier i bedriften.

Ved siden av byrået, som hele tiden har vært den viktigste og mest kjente delen av virksomheten til Bentzen, har familiebyrået også et firma som heter Bentzen AS. I dag er bedriften landets største leverandør av begravelsesartikler. De leverer alt fra hygieneutstyr, elektriske biler og utstyret som et begravelsesbyrå trenger.

– Hvis du spør enhver mossing som har bodd i Moss lenge, så vet de at Bentzen er et begravelsesbyrå, men ikke alle vet at vi driver med flere ting. Vi er også et eiendomsselskap, sier han.

Virksomheten Bentzen består totalt av 18 ansatte, hvorav ti av dem jobber i byrået. Bentzen Moss Begravelsesbyrå har avdeling i Råde, Son/Vestby og Moss. Nylig åpnet byrået avdelingen i Son.

– Vi ønsker å bidra lokalt, og derfor åpnet vi avdeling i Son og Råde også. Når vi er så mange ansatte ønsker vi å utnytte våre ressurser optimalt. Både Råde og Son er vårt naturlige nærområde, og vi har lang erfaring med å bidra med gravferder i dette området, sier han.

Job

Daglig leder Erik Krogsvold.


 • Henting av avdøde
 • Besørge gravferden
 • Planlegging av gravferden
 • Å se avdøde
 • Transport av avdøde
 • Gravferdsseremonien
 • Minnesamvær
 • Offentlige papirer

BENTZEN MOSS BEGRAVELSESBYRÅ

Vi bistår deg med

Tilgjengelig døgnet rundt

Bentzen Moss Begravelsesbyrå ønsker å gjøre det litt lettere for deg som pårørende i den tunge tiden, ved å gi deg både den praktiske hjelpen og følelsesmessige støtten du trenger. Byrået har tre bårebiler og døgnåpen vakttelefon hele året.

– Det er alltid noe å gjøre. Hvis dødsfall skjer på en lørdag så reiser vi ut i samtaler, denne varer i et par timer. I løpet av samtalen lager vi en oversikt over hva som skal gjøres. Vi kommer enten hjem til etterlatte eller så er de hjertelig velkommen hit til kontoret også, sier han.

Byrået har som formål å være til for alle mennesker, uansett familiesituasjonen, trosretning eller livssyn. Byrået bistår med alle gjøremål i forbindelse med en gravferd – fra valg av kiste eller urne til planlegging av seremoni.

– Vi orienterer oss om familieforholdene, og det er opp til familien hvor og hvordan man ønsker seremonien. Hvis familien ønsker å ha det i hagen, hjelper vi til med det også, sier han.

Byrået hjelper deg med trykking av program og utformer dødsannonsen. Hvis du skulle trenge bistand til et minnesamvær, hjelper byrået til. I tillegg oppretter de også en egen minneside der interesserte kan lese om avdøde og eventuelt sende blomster og minnegaver.

– Vi bistår hele veien og snakker med kirkevergen, kirketjeneren og forrettende person. Vi setter forrettende i kontakt med etterlatte for å ha en samtale om den avdøde i forkant. Det er en del praktisk som må avgjøres innad i familien, og som vi da må videreføre til gravferdsmyndighetene, utdyper han.

White-collar worker

Torild E Johansen.


 • Blomster
 • Kister
 • Tekster på blomsterbånd
 • Salmer
 • Musikk og solosanger
 • Programhefte
 • Dødsannonse
 • Minnevers
 • Urner
 • Gravminner
 • Minnesider
 • Direkte overføing av seremonier

Bentzen moss begravelsesbyrå

Snakk med oss om

Etterlatte i fokus

I noen tilfeller har den avdøde på forhånd uttrykt spesielle ønsker for sin egen gravferd. Dette bør selvfølgelig respekteres. Likevel er gravferden først og fremst for de etterlatte. Derfor er det viktig å ta hensyn til de etterlattes behov for å ta et verdig farvel.

– Vi er en utrolig fin gjeng ansatte, det må jeg virkelig si. Mine kolleger er utrolig dyktige. Familieforhold er annerledes i dag enn hva det var tidligere, og det hender vi møter utfordringer som vi må håndtere. Vi jobber med å ha kunnskap om lovverket, og vi har evne til å være den personen som kan rettlede, sier han.

Han understreker at veldig mange tror at gravferdskonsulenter jobber bare med døde mennesker, men Josef forteller at det utgjør mindre enn 10 prosent av jobben.

– Vi jobber med etterlatte, for at de skal få det best mulig etterpå og leve livet på beste mulig måte. Det er hele oppgaven vår. Når mennesker kommer hit til oss, er det ofte uten en maske. Derfor er det viktig å trå forsiktig, og dette med å forstå mennesker som er i sorg har vi lang erfaring med.

Job, Product

Tor Arne Ødegaard.

Neste generasjon

Planene er at nåværende daglig leder, Erik Krogsvold og sønnen, Paul Josef Bentzen skal videreføre arven. Neste år fyller Josef 70 år, men han ønsker ikke å gi seg med det første.

– Jeg er selvfølgelig privilegert som får lov til å drive med det jeg har lyst til. Sammen utfyller vi hverandre, og jeg er veldig trygg på at Erik og Paul Josef kommer til å drive virksomheten videre på det samme verdigrunnlaget som faren min, bestefaren min, og jeg har gjort, sier han.

På grunn av covid-19 er det er en vanskelig tid, og spesielt for den som mister noen. Derfor tilbyr byrået direkteoverføring av seremonien.

– Vi har alt utstyret stående i kirken eller krematoriet, og sender seremonien direkte overført på minnesiden til den avdøde. Dette er en fin løsning som vi har lært oss å gjennomføre på en bra måte.

Han legger til at dyktige medarbeidere er alfa og omega.

– Når jeg sitter her på kontoret mitt, og ser at de ansatte går hjem klokka fire, så sier jeg til meg selv: "Der går kapitalen min hjem", også håper jeg den kommer tilbake i morgen. Virksomheten er ingenting uten dem, avslutter han.

Bentzen Moss Begravelsesbyrå – "Når livet tar nye veier"

Kontakt oss

Adresse
Solgaard Skog 4, 1599 Moss

Telefon: 69 25 11 15
E-post:  [email protected]