BYGGMAGASINET

Full sirkel på Evje Herregård

På Evje Herregård lærte engang en liten gutt å gå. 35 år senere skulle gutten overta ansvaret for å pusse opp hele gården, som daglig leder for et av distriktets største anleggsfirma.

Rectangle

ANNONSØRINNHOLD FRA

Svenn Frøyland har gått en uvanlig vei i livet. Fra gårdsgutt, til serviceingeniør på oljeplattformer – og nå som daglig leder i et ledende anleggsfirma.

Han er født og oppvokst på Evje Herregård, som han hjalp faren med å drive frem til 2010.

Så bar det ut i den store, vide verden. Svenn jobbet som serviceingeniør på oljeplattformer i Nordsjøen, USA, Afrika, Brasil og Korea, og hadde over 300 reisedøgn i året. Når han ble småbarnsfar passet det dårlig.

Svenn, som hadde kjørt gravemaskin på Evje Herregård siden barndommen, flyttet hjem og startet BF Maskin AS med forretningspartner Terje Braut i 2015.

Terje er 15 år eldre enn Svenn, og de ble først kjent når Terje jobbet som gårdsgutt på gården. BF Maskin ble en umiddelbar suksess, og seierne har siden kommet slag i slag!

Alt som ligger i bakken her av dreneringer og vanningsanlegg er det faren min som har gjort, og jeg som har vært med på. Det gir oss en stor fordel når vi skal jobbe her.

Svenn Frøyland

"

Full sirkel

BF Maskin omsatte for en snau million i sitt første driftsår. Nå omsetter de for over 30 millioner, og har rundt 20 ansatte.

– Det har vært en grei utvikling, det, sier Svenn stolt.

Det største byggeprosjektet BF Maskin har fått til nå er som totalentreprenør på Bjørkelangen i Viken, omtrent 50 kilometer nord-øst for Askim.

Der skal BF Maskin utvikle 1200 boenheter på tvers av 1000 tomter, med ansvar for alt fra utsprengning av fjell til oppbygging av tre mil med vei og kloakk.

Men det viktigste prosjektet de har – i alle fall for Svenn– er tilbake på hans gamle hjem, Evje Herregård. Der har de fullt ansvar for grunnarbeidet for oppussinga av hele gården.

BF Maskin AS

  • Etablert av Svenn Frøyland og Terje Braut i 2015.

  • Er i dag et veletablert anleggsfirma på Østlandet med rundt 20 ansatte.

  • Driver tradisjonell anleggsvirksomhet som utgraving av tomter, drenering, vann og avløp, strøm og massehåndtering.

  • Spesialisert innen infrastruktur, vann og avløp og ferdigstilling av uteområder.

  • Kundene er både bedrifter, privatpersoner og større eiendomsutviklere.

Land vehicle, Sky, Cloud, Wheel, Asphalt, Slope

Hjem til gården

Når Frøyland-familien drev Evje Herregård hadde de fem ansatte, 180 kuer og de slapp ut nesten 800 sauer med med stort og smått på om våren.

Siden Svenns far Sveinung solgte driften i 2010, har det nesten ikke vært noe drift på gården.

– Alt som ligger i bakken her av dreneringer og vanningsanlegg er det faren min som har gjort, og jeg som har vært med på, forteller Svenn.

Det var derfor naturlig at BF Maskin ble valgt til å bygge opp gården igjen.

– Da kjenner man jo området på en helt annen måte, som gir oss en stor fordel når man skal jobbe her, mener han.

Land lot, Cloud, Sky, Building, Tree, Wood, Slope, House
Natural landscape, Land lot, Cloud, Sky, Plant, Tree, Fence, Wood, Grass
High-visibility clothing, Hard hat, Road surface, Construction worker, Composite material, Workwear, Tradesman, Helmet, Asphalt, Slope
Natural landscape, Cloud, Sky, Plant, Building, Property, Window, House, Tree, Fence
Land lot, Split-rail fence, Cloud, Sky, Plant, Window, Building, Tree, Wood
Road surface, Motor vehicle, Wheel, Cloud, Tire, Sky, Car, Building, Plant
High-visibility clothing, Workwear, Green, Yellow, Asphalt, Plant, Grass

En omfattende jobb

Den nye gårdseieren overtok eierskapet for gården i begynnelsen av 2020, og planlegger å bygge den om til en hestegård.

For Svenn er dette et prosjekt han har følelsesmessig tilkobling til.

– Gården var jo i dårlig forfatning når faren min tok over her i 1985, så vi pussa jo opp hele gården den gangen. Vi er med på å bygge opp gården igjen til en ordentlig gård. Det føler jeg litt på, sier Svenn, som går i sin fars fotspor.

Gårdseier Kristin Andresen legger ikke skjul på at det er en stor jobb.

– Vi har snudd opp-ned på det meste. Svenn har gjort paddockene våre, og er i full gang med infrastrukturen i bakken, drenering, strøm og vann, som vi trenger før selve byggearbeidene starter.

Hun er storfornøyd med samarbeidet med BF Maskin.

– Han er helt super, og vi anbefaler Svenn og firmaet på det varmeste! Vi har bare positive erfaringer, sier Kristin.

High-visibility clothing, Sky, Workwear, Tree, Plant, Cloud, Asphalt, Grass

OVER OG UNDER BAKKEN: BF Maskin er en av flere entreprenører som har vært med på graving, grunnarbeider og infrastruktur i bakken, i forbindelse med rehabiliteringen av Evje Herregård. I tillegg er det satt opp over to mil med nye hestegjerder.

Lokal kompetanse

Arbeidet på Evje Herregård startet i påsken i fjor, og hovedprosjektet blir ferdig senere i år.

Nå tar Svenn sikte på å vokse enda dypere røtter i lokale områder. Bjørkelangen, som jo er nærmere Oslo enn Moss, er et viktig prosjekt for firmaet, men lokal forankring er også veldig viktig for Svenn.

– Vi ønsker klart å etablere oss i større grad lokalt. Alt fra Halden til Vestby er lokalt for oss, men Moss er absolutt best, sier han med et smil.

Når det gjelder hva slags arbeid BF Maskin vil ta på seg, er de veldig fleksible. De gjør alt fra belegningsstein i hage til å bygge riksveier og grave ut fabrikktomter.

Svenn mener firmaets mellomstore størrelse er nøkkelen til at de kan være såpass smidige.

– Vi er sertifiserte til å kunne påta oss alt fra enkelttomter til hele boligfelt, uansett hvor stor eller liten jobben her. Vi har både kompetansen og kapasiteten, avslutter han.

Kontakt

Adresse
Ryggeraet 49, 1680 Rygge

Telefon
Terje Braut: 415 52 274
Svenn Frøyland: 913 69 319

E-post
firmapost@bfmaskin.no

ingeniør
ivar pettersen

Fra glødetråd til
VR-briller

Automotive design, Shoulder, Sleeve, Gesture, Window

svinndal gjerde og sveiseverksted

Et sammensveiset
fagmiljø

Bicycles--Equipment and supplies, Bicycle handlebar, Tire, Wheel, Helmet, Workwear, Smile, Yellow, Headgear