Råde-firma er aktive i flere store byggeprosjekter i Fredrikstad og Moss

Med mer enn 60 års erfaring innen grunnarbeid, grøntareal og infrastruktur, har Råde Graveservice bygd seg opp et solid navn i bransjen. Nå er den veletablerte bedriften i gang med to nye, store prosjekter i Fredrikstad og Moss!

ANNONSØRINNHOLD FRA

Byhaven ligger sentralt på Værste, bare et steinkast unna Gangbroa over til Stortorvet. Prosjektet inkluderer en variert miks av boliger, som skal danne grunnlag for en levende bydel.

Nå skal Råde Graveservice AS, i samsvar med Solid Entreprenør og GEO Fundamentering & Bergboring AS, jobbe for at beboerne kan flytte inn i Byhaven i 2023.

– Vi har fått kontrakt på gravearbeidene og har ansvar for rigg samt drift av brakker, strøm, vann og HMS. Med andre ord skal vi sørge for at de andre operatørene skal få jobben sin gjort på en sikker og riktig måte, forteller Jon Johnson, prosjektleder på Byhaven.

Før byggingen av de 106 leilighetene på Byhaven kan starte, må grunnarbeidet ferdigstilles. Råde Graveservice iverksatte gravingen høsten 2021.

– Vi skal grave ut 70 000 kubikk med landmasse, i tillegg til 2-3000 kubikk med fjell i spuntkroken. Når vi har kommet ned til riktig nivå, skal vi støpe en betongplate som er 15 cm tykk i gropa. Dette blir en arbeidsplattform for videre jobb nede i gropa. Da det er store mengder med bløte masser, må kjøretøyene ha et solid underlag, sier anleggsleder Lars Erik Eriksen.

High-visibility clothing, Hard hat, Motor vehicle, Road surface, Sky, Workwear, Helmet, Asphalt

STORT PROSJEKT: Byhaven på Værste er et enormt byggeprosjekt. Totalt areal som skal bebygges er 16.000 kvadratmeter i grunnflate. Anleggsleder Lars Erik Eriksen (t.v.) og prosjektleder Jon Johnsen er stolte over å delta på prosjektet.

Alltid til tjeneste

Råde Graveservice har tre operative fyllplasser i Fredrikstad, som alle er godkjent av kommunen.

En større utvidelse av Thorbjørnrød fyllplass, med godkjent reguleringsplan og utslippstillatelse fra Statsforvalteren, var akkurat klar før dette store prosjektet på Værste startet.

Hittil har det blitt levert cirka 100.000 tonn leiremasser fra utgravingen på Byhaven.

– Det har vært stor aktivitet på utgravingsfeltet. Siden 4.januar har vi kjørt bort 3000 lass med masse. Det er i snitt hundre lass per dag, fordelt på åtte til ni lastebiler, sier administrerende direktør Terje Dahle Andersen.

Det lokale firmaet har kontrakt på Byhaven frem til senhøsten 2023. Selve grunnarbeidet, med graving og sprengning, utføres i år.

Totalentreprenør for Byhaven er Solid Entreprenør AS, et selskap Råde Graveservice kjenner godt til.

– Vi har jobbet med dem på en rekke prosjekter tidligere, og vi har et meget godt forhold til dem. De kjenner også godt til oss, samt den erfaringen vi har med slike prosjekter. Våre medarbeidere får være med på prosessen og finne løsninger. Dette er jo et komplisert prosjekt hvor det må tas en rekke hensyn, både til nærliggende bygg, publikum og bløte masser, forklarer Lars Erik.

Trioen er stolte av å være en del av Byhaven prosjektet. De er tydelige på at de ønsker å være en lokal bedrift som kan tilby tjenester til grunnarbeid i Østfold.

Med mer enn 60 års erfaring fra bransjen, kan Råde Graveservice tilby en unik erfaring og kompetanse til sine kunder.

Mode of transport, Road surface, Building, Infrastructure, Vehicle, Asphalt, Window
Road surface, Automotive tire, Sky, Cloud, Asphalt, Landscape
Road surface, Building, Window, Vehicle, Asphalt, Sky

Godt i gang på Grindvold

Råde Graveservice er også i gang med et stort prosjekt i Moss, nærmere bestemt Grindvold omsorgsbolig.

– Dette er et todelt prosjekt. Første del innebærer å bygge en VA-grøft, med vann og avløp fra Per Gynts vei til Bukkespranget. Del to inkluderer grunnarbeid samt grøntarealer på området, sier daglig leder Lasse Hågensen.

Totalt skal selskapet fra Råde grave ut 480 meter med grøft.

– Det er ganske store forhold, med varierende grunnforhold, med fjell og løsmasser. Deretter setter vi i gang med grunnarbeidet på tomta hvor boligene skal stå. I dette området er det mest fjell så det blir en del skyting og bortkjøring av masser, forteller anleggsleder Ole Jørgen Forsetlund.

Moss kommune startet planlegging av et boligtilbud for demente for drøye seks år siden. I februar ble de første spadetaket tatt.

Property, Smile, Window, Sleeve, Building

VIKTIG AKTØR PÅ PROSJEKT GRINDVOLD: Anleggsleder Ole Jørgen Forsetlund (t.v.) og daglig leder Lasse Hågensen i Råde Graveservice, er godt fornøyd med oppdrag, arbeidsoppgaver og oppdragsgiver på Prosjekt Grindvold i Moss.

Råde Graveservice AS

 • Råde Graveservice AS ble etablert i 1957.
 • Bedriften har vokst og utviklet seg i tråd med behovene i markedet.
 • Med mer enn 60 år i bransjen, besitter vi en unik erfaring og kompetanse som er et viktig konkurransefortrinn.
 • Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor grunnarbeid, grøntareal og infrastruktur.
 • Vi har mer enn 100 dyktige ansatte og en stor maskinpark. Kombinasjonen gir oss styrke til å påta oss selv store og komplekse oppdrag. Ved behov leier vi inn eksterne ressurser.
 • Vår referanseliste inkluderer en rekke store og prestisjefulle oppdrag.
 • Vi prosjekterer og gjennomfører bygging av vei, vann og avløp i nye boligprosjekter.
 • Driften er basert på nøkternhet og ærlighet
 • Vi legger all vår ære i å utføre tjenester til avtalt kvalitet og framdrift.
 • Vi driver også pukkverk og har egen landskapsavdeling.
 • Vi har tre ISO-sertifiseringer: ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø.
Urban design, Land lot, Cloud, Plant, Sky, Building, Window, Tree, Grass

GRINDVOLD OMSORGSBOLIG: Når Råde Graveservice har fullført sin del av jobben, og byggingen er ferdigstilt, vil Grindvold omsorsgbolig se slik ut. Her blir det 48 leiligheter, fordelt på seks bofellesskap, for personer med demens.
Illustrasjonsbildene er tegnet av Arkitekturverket AS.

Styrken ligger i logistikken

Lasse forteller at de beregner mellom seks til syv uker på arbeidet med VA-grøften.

– Det er viktig at dette arbeidet er ferdigstilt før vi setter i gang med grunnarbeidet på selve tomten. Planen er at vi utfører grunnarbeidet, deretter bygges boligene før vi kommer inn igjen for ta oss av grøntarealene.

Duoen lover at det kommer til å bli fullt trykk på arbeidsplassen til langt utover høsten.

Oppdraget utføres på vegne av Asker Entreprenør, som er hovedentreprenør på prosjektet.

– Vi er meget fornøyd med både oppdrag, arbeidsoppgaver og oppdragsgiver. Dette er en tradisjonell kontrakt etter norsk standard, forklarer Ole Jørgen.

Kombinasjonen av dyktige medarbeidere og en stor maskinpark gjør at Råde Graveservice har styrken, kompetansen og erfaringen til å påta seg store og komplekse oppdrag.

– Logistikken er meget viktig på oppdrag som Grindvold. Siden det må tas hensyn til at både myke og harde trafikanter ferdes i området, er nøye planlegging viktig. Vi skal også ta hensyn til nærliggende boliger. Her er det fokus på HMS og sikkerhet slik at vi kan utføre jobben på en forsvarlig måte, avslutter Lasse.

Trine A. Johannessen (leder HMS og kvalitetssikring) og anleggsleder Ole Jørgen Forsetlund.
Social group, Smile, Hand, Table, Shirt, Desk
Tegninger av Grinvold omsorgsbolig fra Arkitekturverket AS.
Watch, Hand, Photograph, Black, Table, Wood, Gesture, Finger, Thumb, Nail

Kontakt

Adresse
Mosseveien 112, 1640 Råde

Åpningstider
Kontor
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

Telefon: 69 28 05 50
E-post: [email protected]

Alle foto:  Johanne Holm Pedersen