Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Horisontal trafikksikring

Annonse fra Ze Bra AS

Du har garantert sett jobben selskapet Ze Bra AS har utført. Faktisk ser du den hver eneste dag, uansett hvor i landet du befinner deg. Du har til og med kjørt over den flere ganger. Jobben de utfører er både hvit og gul, og noen ganger lyser den opp veien for deg. Det er naturligvis snakk om de milelange veioppmerkingene i Norge.

Adresse
Solgaard Skog 116, 1599 Moss

For Ze Bra AS er sebraen viktig – i dobbel betydning: Den har striper – og er derfor representert i logoen. Den representerer også det å se bra – som er essensielt med tanke på trafikksikkerhet.

– Morselskapet er Ze Bra AS, som har sebra i logoen sin. Vi driver jo med veimerking av alle typer, både for stat, kommune og private. Sebraen har striper og så handler det om å se bra i trafikken, så logoen har dobbel mening. Den henger igjen fra tidligere firma, Cleanosol. Vi ønsket å beholde logoen, siden den har historisk betydning og betyr noe for de ansatte selv om vi nå gjør om på konsern modellen, sier Jens Christian Knudsen, konsernsjef.

Siden 1948 har Ze Bra AS drevet med horisontal trafikksikkerhet. Under hovedselskapet er det tre andre selskaper: Ze Bra Vei AS, Ze Bra Sikring AS og Ze Bra Ledelys AS. Alle tre har som oppgave å sikre trafikkforholdene i Norge, men dekker ulike behov.

Ze Bra Vei AS er entreprisen, som står for alt utførende arbeid på store og små veier og arbeidsplasser. De fleste ansatte hører til her, siden dette er den utførende delen av selskapet.

Ze Bra Sikring AS er salgsselskapet. De selger trafikkprodukter, supplerer opp veimerkingkontrakter og tar seg av henvendelser som er relatert til store kontakter på dette samt trafikkskilt.

Denne avdelingen er også ansvarlig for pre-fabrikkerte merkeprodukter til offentlige plasser og skolegårder, som apparater til Lek og Lær, som ofte brukes av skoler.

Ze Bra Ledelys AS driver med produkter for å ivareta sikkerhet i tuneller. Som navnet tilsier monterer de ledelys i tunellene rundt om i landet. Dersom det oppstår brann i tunellen, er det de som leder bilistene til evakueringsrommet.

– Røykutvikling i tunell skjer veldig fort når det oppstår brann, og sperrer sikten. Både brann og røyk er jo svært farlig, spesielt i lange tuneller som vi har mange av i Norge. Vi monterer løpende lyslister på veggene, hvor lyset viser vei til nærmeste evakueringsrom. Inne i dette rommet er trykket høyere enn i tunellen, som holder røyken ute. Herfra kan man kontakte Veitrafikksentralen, og vente til brannvesenet kommer, forklarer Knudsen.

Svein Gunnar Dahl forteller at de nå er ferdig med installering av ledelys i en tunell på 9 kilometer på Vestlandet, samt at de har stått bak belysningen på tunellene på E6 langs Mjøsa. I tillegg er de samme funksjonene å finne på Nationaltheateret stasjon i Oslo.

Han er ikke i tvil om at dette er en viktig jobb, som bidrar til å øke sikkerheten til trafikanter. 

Svein Gunnar Dahl, daglig leder i Ze Bra Vei AS, har selv vært på farten langs norske veier i 22 år. Han har kjørt opp mange mil med gule og hvite striper.

Sammen er vi kanon!

Veimerking har vært selskapets varemerke siden 1948, så de har bred erfaring og kompetanse innen dette feltet. I dag er Ze Bra en av de største i landet. 

Selskapet utfører alle typer veioppmerking på hele veinettet i Norge, samt sperrede anleggsområder.

For Ze Bra er ingen jobb for kort eller for lang. De påtar seg de store jobbene med merking av hvite og gule kantlinjer, varsellinjer, sperrelinjer, skillelinjer og kombinerte linjer. Jobben utføres fra start til slutt. Dette innebærer også trafikkavvikling med dirigering, putebil og/eller følgebil. Oppmerking av gangfelt, piler og sjakkmønster for fartshumper står også på oppdragslisten.

Selskapet fungerer som en totalleverandør, som gir trygghet til deg som kunde.

– Vi har også en økende mengde med oppmerking av gang- og sykkelbaner. Det har vi lagt ut mye av for Statens Vegvesen, som for øvrig krever at disse skal være i rødt. Som de fleste vet, så representerer rødt fare, og fungere som varsel til bilistene, skyter Sigbjørn Sandanger inn. Han er økonomisjef, som tar seg av kalkulering og budsjetter.

Trekløveret kan det aller meste om vei, oppmerking, sikkerhet og økonomi. De utfyller hverandre på alle måter. Dahl har vært på veien i 22 år. Med stødig hånd har han kjørt mil etter mil og etterlatt seg hvite og gule striper. I 2011 parkerte han den store maskinen og overtok som entreprisesjef, hvor han i dag har ansvaret for drift på veiene i Norge.

Knudsen har en enda lenger historie i bransjen. Allerede som 17-åringen begynte han som hjelpemann på bil. Han jobbet seg oppover i systemet, kun avbrutt av noen år på skolebenken. I en lengre periode kombinerte han jobben som veimerker med offshore-arbeid.

Sandanger er den mer økonomiske av dem, og foretrekker å ha kontroll på tall fremfor linjer og streker. Han er også veldig god på maskiner og det tekniske.

– Vi har kjent hverandre i mange år, gjennom ulike roller vi har hatt. Så er det blitt til at vi har tatt over våre egne arbeidsplasser opp gjennom årene. Sammen er vi sterke, og har lang erfaring fra alle felt og roller. Dette har bidratt til at vi har skapt et utrolig godt arbeidsmiljø, sier Knudsen med et smil.

Dahl legger til at det nesten ikke er gjennomtrekk. Her er det sosiale miljøet godt. Så er det høy kompetanse, hvor av mange av de ansatte har vært der i over 40 år. Det byr på gode læremuligheter for nyankomne, som får verdifull kunnskap overført fra de eldre og mer rutinerte. 

Hold rett kurs - ellers blir det problematisk for bilistene.

Trygghet hele veien

Selskapet er også på jakt etter nye medarbeidere. Det er påkrevd med Klasse 2 sertifikat, og du må ha erfaring med å jobbe på anlegg.

Per i dag er det to kvinner ansatt i selskapet. Trioen understreker at de gjerne vil ha med flere kvinner på laget.

– Vi har også et godt opplæringsprogram. Her lærer man seg alle materialene, leggetekniker, forståelse for maskinene og hvordan værforholdene spiller inn. Vi rekrutter inn på det vi kaller håndlegging, som skjer med mindre maskiner, i byer. Arbeidet består av oppmerking av gangfelt, filer, ja alt som er inne i bykjernen, sier Knudsen.

Dette er en fin måte å rekruttere inn, samt at de nyvervede får en forståelse for oppdragsgiverne. De får også testet ut hvordan det er å jobbe i bransjen, utvikler seg og får erfaring slik at de kan klatre til neste steg, som er maskinfører.

Knudsen er også tydelig på at alle i selskapet skal føle trygghet. De ansatte er mye ute i trafikkbildet, så det er en god del man må trene seg opp til. Alle de ansatte må gjennom en rekke kurs; Veimerking, førstehjelp, brannsikring og varmearbeiderkurs, for å nevne noe.

– HMS er første prioritert hos oss, og det er noe vi har fokus på hver dag, sier Dahl. 

Joachim Søby og Stig Solberg (f.v.) har lang erfaring med veimerking og maskiner.

Dråper på veien gir bedre sikkerhet

Avhengig av jobben som utføres, velges det produktet som egner seg best: Termoplast eller vannbasertmaling. Store og pålitelige maskiner sørger for det beste resultatet, med riktig bredde og tykkelse. Termoplasen består av harpiks, dolomitt, sand, gummi og litt prosessolje samt bittesmå glassperler som smeltes til maling. 

Termoplasten varmes og smeltes fast i veien ved bruk av en ekstrudermaskin. Materialet har lang levetid, og brukes hovedsakelig på større veier som motorveier, europaveier, fylkesveier og riksveier. På grunn av stor trafikk brukes det tykkere linje, som er fra 2-4 mm, på de store veiene. På fylkes- og riksveier brukes ofte spray eller maling i tykkelse på 1-2 mm. Spray og maling har ikke like lang levetid, men er billigere og fungerer derfor godt på mindre trafikkerte veier der slitasjen ikke vil være like stor.

Når malingen legges ut, strøs det glassperler på toppen. Når billyset treffer en glassperle, går lyset tilbake til bilistens øye. Dette er også kjent som retro-refleksjon.

Dahl forteller også om en linjetype som kalles Dråpefleks. Det vil si at den gir refleks selv når det regner og er mørkt. Problemet med flate linjer er at regnet legger seg oppe på linjen. Dermed vil ikke synligheten reflektere tilbake til bilisten i mørket og regnet. Med dråpefleks legges det dråper som ser ut som kremtopper, hvor vannet renner av. For bilisten ser det ut som en hel, rett linje, og bilisten får refleksjonen fra veimerkingen, til tross for regn og mørke. 

– Produktet kom på markedet for 20-25 år siden, men er stadig under utvikling. Vi er fornøyd med at vi kan være på denne utviklingen, og gjøre veiene i Norge enda tryggere, sier Dahl.

– Med vår spesialkompetanse og erfaring kan du stole på at jobben blir gjort innenfor avtalte rammer. Ikke minst får du svært god kvalitet på arbeidet, legger Knudsen til.

Du ser dem ikke. Men de er der. På gangveier, sykkelbaner, store og små veier og i tuneller. Hele tiden har de din sikkerhet i bakhodet. Selv om de konstant jobber for en sikrere hverdag i trafikken, husk allikevel: Kjør forsiktig!

Ze Bra AS

• Vi har jobbet med veimerking siden 1948.
• Cleanosol tilbyr alle produkter og tjenester innen veimerking, plassoppmerking og fresing av asfalt.
• Vi har drevet med dette siden 1948 og er en av de største i landet med kapasitet, utstyr og antall meter lagt ut i året.
• Våre medarbeidere har lang erfaring og høy kompetanse, og leverer de beste tjenestene innen trafikksikring, planlegging og prosjektering.
• Du kan alltid stole på å få jobben gjort innenfor avtalte rammer og med svært god kvalitet.

Redaksjonen i Moss Avis har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet