Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7

Torsdag 13. september kl.18:00-19:00
Filadelfia, Vestby
kart
Vi samler inn klær, sko, barneutstyr, leker, sykler etc. (ikke matvarer og el.artikler)tildem som trenger det i Øst-Europa. Klær må være rene og hele. Bidrag bør pakkes i kartong eller dobbel plastsekk. Vi blir takknemlige for et frivillig transportbidrag på kr 50 per sekk/kartong. Arr: Faire Share Norway