Workshop om frivllighet med Sturla Stålsett

Onsdag 23. januar kl.12:00-15:00
Arena, Moss kirke- og kultursenter
Arena, Moss kirke- og kultursenter, Kirkegata 19, Moss, NorgeÅpne kart
kart
Vi arrangerer Workshop om frivillighet sammen med Kirkens Bymisjon i Moss. Vi inviterer alle som arbeider med frivillige eller er frivillige i ulike sammenhenger. Sentrale spørsmål rundt frivillig medarbeiderskap blir berørt, og det blir god anledning til å utveksle erfaringer og kunnskap etter et innledende foredrag av Sturla Stålsett. 
Workshopen starter med bymisjonssuppe kl. 12 i Kathrines kafé på Arena.
Sturla Stålsett har lang fartstid som styreleder i Frivillighet Norge, generalsekretær i Kirkens Bymisjon og en fremtredende rolle i det offentlige ordskiftet om aktuelle samfunns- og verdispørsmål. 
«…..det må skapes ROM FOR FRIVILLIGHETEN. Fordi det er bra for samfunnet og fordi det er bra for individet. Frivilligheten er en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet vårt» 
            Sturla Stålsett, tidl. styreleder i Frivillighet Norge