Årsmøte Human-Etisk Forbund, Moss

Torsdag 14. februar kl.18:30-21:00
Peppes Pizza, Tollboden
Jeløygaten 2, MossÅpne kart
kart
Velkommen til årsmøte i Human-Etisk Forbund, Moss Årsmøtet i Moss lokallag avholdes 14. februar på Peppes Pizza Tollboden. Alle medlemmer i HEF Moss lokallag har stemmerett på lokallagets årsmøte. Håper vi ser noen nye medlemmer også. Saksliste: - Konstituering, valg av ordstyrer og referent - Årsmelding - Regnskap - Revisors beretning - Prokura / fullmakter - Endring av lokallagets vedtekter §4. Føye til en setning etter 1. avsnitt: «HU kan oppnevne ett styremedlem og ett varamedlem.» - Valg av styre og revisor - Valg av delegater til årsmøtet i HEF Østfold 28. mars - Valg av valgkomité - Innkomne saker Velkommen til årsmøte og en pizzabit Styret i Human-Etisk Forbund, Moss