Sist innsendte

 • Inger og Ulf Hagman

 • Lill Anita og Jens Peter Jakobsen

 • Jorunn og Knut Nikolaisen

 • Jan Erik Andersen 80 år!

 • Margareth og Jørgen Gjersøe. Grepet, Råde

 • Kari og Eilert Pettersen

 • Inger og Paul Olavesen

 • Anni Merethe Engelsjord

 • Janne Kristine Nordlie

 • Brit Helen og Lars Aksel Lindberg

 • Rolf og Bjørg Johnsen

 • Turid Fahlstrøm og Nils Ellefsen

 • Randi & Herman Berger

 • Anne og Jan-Erik Kristiansen

 • Jan Bendheim

 • Trine Lise og Morten Møller

 • Turid Steen Bjørli

 • Julia og Bengt Berger

 • Odd Gunnar Hansen

 • Vibeke Handegård