Moss Avis skrev mandag at Visit Moss skylder Brynildsen Media en halv million. De skylder også blant annet penger til Utleiekompaniet, Moss Avis og Varnaveien Mineralvann.

– Visit Moss skylder oss 230-250.000 med renter, for utleie av toaletter, gjerder, telt og møbler, alt under Christian Frederik-dagene, sier Martin Mathiesen, eier og styreleder i Utleiekompaniet.

Moss Avis skrev i forrige uke at turistkontoret skal legges ned i sin nåværende form. De ansatte er sagt opp.

Kvart million

– Hvis dette hadde vært en normal bedrift ville jeg vært i skifteretten og begjært dem konkurs etter at Moss Avis første gang skrev om saken. Men vi avventer, fordi vi tror eierne kommer til å innfri kravene. Styrelederen har sagt at de trenger litt tid, og Tage Pettersen har lovet at de skal rydde opp, sier Martin Mathisen.

– Ikke bare skylder de oss en kvart million, vi har også gitt dem en håndsrekning i form av en rabatt som tilsvarer 100.000. Men det er jo under forutsetning at de gjør opp regningen. Når vi ikke får pengene våre, kommer vi på etterskudd selv også.

Det forplanter seg videre, sier Mathisen. Han mener styret og styreleder har det hele og fulle ansvaret.

Manglende styring

– Det har vært totalt manglende styring i Visit Moss de siste årene, sier Mathisen, som har drevet med utleie siden 1993.

– Vi har etterlyst en skriftlig dialog, og det har vi ikke fått. Det er useriøst. Vi maste tidlig i jubileumsåret for at de skulle komme med en behovspakke med sine behov for inneværende sesong. Men likevel kommer de med behovene sine få dager før arrangementene, sier Mathisen og tilføyer:

– Christian Frederik-dagene var et godt stykke arbeid. Men det virker ikke som man har hatt god kontroll. De små fakturaene innimellom er betalt, det er de store som ikke blir betalt. Det vi har opplevd fra Visit Moss er ikke egnet til å bygge tillit. Nå må vi kjøre løpet ut, og håper at dette løser seg, at nye ansvarspersoner kommer inn og at strukturen blir annerledes, sier Martin Mathisen.

200.000

Visit Moss skylder også Moss Avis 200.000 for Visit Moss-brosjyren.

– Vi bestilte trykk, layout, frilanser til å gjøre jobben og distribusjon, og vi la ut for alt. Vi hjalp også til å selge annonser, men

Visit Moss fakturerte annonsene, og de pengene fikk vi heller aldri, sier ansvarlig redaktør Pål Enghaug og tilføyer:

– Noe av problemet med Visit Moss er at de ikke er skriftlige.

Varnaveien Mineralvann har utestående 75.000.

– De har sagt at de skal ordne dette i desember og januar, og det håper jeg de gjør, sier daglig leder Johnny Arnesen, som ikke ønsker å kommentere saken mer.

Rydde opp

Styreleder i Visit Moss, Niels Wiig ønsker ikke å kommentere enkelthetene, men sier:

– Vi gjør alt vi kan for å rydde opp, men vi kan ikke gi noen garantier. Kanskje burde vi allerede i fjor sett at dette går ikke over lang tid, og tatt en diskusjon om turistkontorets fremtid. Det er riktig at vi hadde en totalgjeld på 2,3 millioner pr. 31.12.2013, men vi har også penger på kontoen og eiendeler i form av julegater i Moss, City Syd og Verket, som vi har betalt og driftet.

– Du har selv vært innleid som konsulent i Visit Moss, hva tjente du?

– Det var i en periode da Elisabeth Bern gikk av som daglig leder, at jeg var arbeidende styreleder. Jeg tjente 20.000 i måneden pluss moms, i en periode på cirka åtte måneder, sier Niels Wiig.

Ingen garanti

– Moss Avis har snakket med flere som er bekymret for at de ikke skal få pengene tilbake. Har de grunn til å være bekymret?

– Det kan vi ikke svare ordentlig på. Vi kan ikke gi noen garantier til noen. Vi skal ha et styremøte for å gjennomgå status og se på mulige løsninger. Men garantier er det ingen som kan gi, sier Wiig og tilføyer at Visit Moss ikke nødvendigvis skal legges ned.

– Den avgjørelsen må eventuelt eierne av Visit Moss ta. Men det kan være en av mange løsninger. Visit Moss har stått for masse aktivitet som Christian Frederik-dagene, Mossedagene og julegateåpning. Disse aktivitetene er noe man må ta vare på, sier han.

Daglig leder av Visit Moss, Unn Bøhm Tveito, sier at hun ikke vil kommentere noe i saken.


Visit moss

Visit Moss skal legges ned i sin nåværende form på grunn av dårlig økonomi. De ansatte er sagt opp.
Visit Moss AS eies av blant andre Moss kommune (21,6 prosent), Sparebank1 (17,9 prosent), Hch Utvikling (12 prosent), Rygge kommune (10 prosent), Parkteatret (10 prosent).
Råde og Våler eier henholdsvis 4,8 og 3,2 prosent. Våler har allerede trukket støtten fra 2015. Rygge og Råde har signalisert at de vil gjøre det samme.
Visit Moss skylder Brynildsen Media AS en halv million, som selskapet har lagt ut i forbindelse med Christian Frederik-dagene.