Parolen henspiller på de rystende tallene fra ny voldsforskning som viser at én av 10 kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Samtidig er det bare 10 prosent som anmelder voldtekt til politiet.

– Hovedtaler er Sara Rydland Nærum fra Kvinnefronten. Hun jobber i «Sex og samfunn» og har bakgrunn i overgrepsmottaket i Dublin. Hun vil ta for seg seksuelle overgrep og det folkehelseproblemet voldtekter utgjør, sier Grete Mørch, daglig leder på Krisesenteret i Moss og sentral i 8. mars-markeringen.

Nasjonal forskning de to siste årene viser at halvparten av dem som blir voldtatt var under 18 år da overgrepet skjedde. Bare 11 prosent søkte medisinsk hjelp. 29 prosent hadde aldri fortalt noen om voldtekten.

Selv vil Mørch holde en appell om vold i nære relasjoner.

– Den som blir utsatt for vold i nær relasjon kan få store psykiske skader som depresjon, posttraumatisk stress, søvnproblemer, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Det viser forskning fra Verdens helseorganisasjon (WHO), sier Mørch.

I 2010 ble det begått 14 partnerdrap i Norge. 9,2 prosent av kvinner har opplevd alvorlig partnervold. Bare én av tre kontaktet hjelpeapparatet.

– Når vold mot kvinner viser seg å være så utbredt, betyr det at vi står overfor et folkehelseproblem. I Mosseregionen jobber vi nå med å lage en handlingsplan for å stoppe volden. Der spør vi blant annet om hvorfor enkelte kvinner velger å fortsette å leve med volden i det skjulte. Vi prøver også å finne ut hvorfor noen menn blir overgripere, tilføyer Mørch.

Første del av 8. mars-markeringen foregår på Arena Moss kirke- og kultursenter. Del to legges til Metodistkirken. Der blir det gudstjeneste ved byens kvinneprester, appell ved barnevernspedagog Christiane Pfarre, korsang og musikk. Ofringen går til Krisesenteret.