Vi kan bygge dobbeltspor til Halden raskere og billigere hvis vi reduserer kravet om minst 200 km/t. Vi vil heller ikke ha nytte av det fordi togstoppene er som regel for tett for å i det hele tatt kjøre så fort. Selv på Follobanen når det åpner så vil togene knapt rekke å kjøre i topphastighet før de må bremse ned!

Dersom vi reduserer ambinsjonene til minst 120 km/t istedenfor 200 km/t kan kurvene reduseres og planoverganger beholdes. Dette reduserer problemene med dårligere grunnforhold og tap av verdifulle arealer. Siden de fleste togene skal stoppe på alle stasjonene i østfold så trenger vi heller ikke å bygge flere spor på stasjonene. Med dobbeltspor får vi også mye mer kapasitet til å kjøre flere tog i timen, da trenger vi heller ikke doble sett med Flirt som krever plattformforlengelser/nye stasjoner. Vi kan bruke de stasjonene vi har.

Ved å innse at hurtigtog ambisjonene kanskje ikke for østfold lenger, kan vi bygge ferdig ett kapasitetsterkt jernbanetilbud på mye kortere tid som også kan avlaste godstrafikken som kjøres med 3000 lastebiler daglig over Svinesund. Godstogene kjører knapt i 80 km/t og vil ikke bli påvirket hvis et dobbeltspor har 120 km/t istedenfor 200 km/t. Med et nytt dobbelspor i østfold kan vi også øke muligheten for å kjøre mer nok tømmer til Sarpsborg og Halden istedenfor å frakte disse til Karlstad og lenger. Særlig kan brukes av diesellokk på godstog bli redusert, noe som bedrer utslippene lokalt.